Παιδοουρολογία

 • Νυχτερινή ενούρηση
 • Κυστεοουρητηρική ή κυστεονεφρική παλινδρόμηση (συντηρητική θεραπεία, ανοιχτή εγχείρηση ή και διουρηθρική έγχυση Deflux®)
 • Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
 • Ουρολιθίαση
 • Υποσπαδίας
 • Βαλβίδες ουρήθρας
 • Ουρητηροκήλη
 • Κρυψορχία (συντηρητική θεραπεία, ανοιχτή εγχείρηση ή και λαπαροσκοπική αναζήτηση ενδοκοιλιακού όρχι)
 • Φίμωση
 • Συστροφή όρχεως
 • Hypospadias
 • circumcision