Ακράτεια ούρων

 • Πλήρης Βίντεο-Ουροδυναμική μελέτη
 • Συντηρητική και φαρμακευτική θεραπεία
 • Τοποθέτηση ταινιών ελευθέρας τάσης κυρίως διαμέσου των θυροειδών τμημάτων και στον άνδρα (Ad Vance) και στη γυναίκα (TVT-O)
 • Οπισθοηβική κολποανόρθωση (εγχείρηση κατά Burch)
 • Χειρουργική θεραπεία της πτώσης του πυελικού εδάφους στην γυναίκα (ιεροκολποπηξία χωρίς ή με ταυτόχρονη υστερεκτομή)
 • Διουρηθρική περισφιγκτηριακή έγχυση κολλαγόνου, Zuidex™, Deflux®
 • Διουρηθρική ενδοκυστική έγχυση Botox™ (Botulinum toxin) σε εκλεκτικές περιπτώσεις υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης με επιτακτική ακράτεια
 • Τοποθέτηση τεχνητού σφικτήρα σε περίπτωση ακράτειας ούρων μετά από ριζική προστατεκτομή σε άνδρες
 • Ακράτεια Ούρων
 • Ακράτεια Ούρων
 • Ακράτεια Ούρων
 • Ακράτεια Ούρων
 • Ακράτεια Ούρων
 • Ακράτεια Ούρων