Επανορθωτική Χειρουργική

Eπανορθωτική Πλαστική Ουρολογική Χειρουργική

Στο Νεφρό

 • Μετά από τραυματισμό νεφρού
 • Ανοιχτή μερική νεφρεκτομή για καρκίνο του νεφρού
 • Ανοιχτή πυελοπλαστική κατά Anderson-Hynes ή Culp-deWeerd σε στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής


Στον Ουρητήρα

 • Ολική ή υφολική υποκατάσταση ουρητήρα με λεπτό έντερο σε εκτεταμένες στενώσεις ή μεταακτινικές βλάβες ή τραυματισμούς/κακώσεις του ουρητήρα
 • Ανοιχτή ουρητηροκυστεονεοστομία κατά Psoas Hitch ή Boari σε περιφερικές στενώσεις ή κακώσεις του ουρητήρα
 • Αντιμετώπιση οπισθοπεριτοναϊκής στένωσης


Στην Ουροδόχο Κύστη

 • Ανοιχτή αυξητική κυστεοπλαστική σε ρικνή ή νευρογενή κύστη
 • Εγκρατής κυστεοστομία
 • Εντεροκυστεοπλαστική και καθετηριαζόμενα εγκρατή ουροστόματα ή τύπου Mitrofanoff
 • Αντιμετώπιση τραυματισμού (εξωπεριτοναϊκού ή ενδοπεριτοναϊκού) της ουροδόχου κύστεως


Ανοιχτή χειρουργική εκτροπή των ούρων μετά από ολική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης

 • Eγκρατής ορθότοπη νεοκύστη από λεπτό έντερο (ορθότοπη ειλεοκύστη κατά Hautmann) σε άνδρες και σε γυναίκες
 • Aκρατή ειλεοδερμική ουροστoμία (Ileum Conduit , κύστη Bricker)
 • Eγκρατής ετερότοπη νεοκύστη από ορθοσιγμοειδές (MAINZ Pouch II)


Στην Ανδρική Ουρήθρα

 • Αντιμετώπιση υποσπαδία (απλού και περίπλοκου, μη-χειρουργιμένου ή και μετά από υποτροπή)
 • Αντιμετώπιση οξέως τραύματος στην ουρήθρα
 • Επανορθωτική πλαστική χειρουργική της οπίσθιας ουρήθρας (οπίσθια ουρηθροπλαστική)
 • Επανορθωτική πλαστική χειρουργική της πρόσθιας ουρήθρας (πρόσθια ουρηθροπλαστική)
 • Αντιμετώπιση στενωμάτων της ουρήθρας  με εκτομή, αυτομεταμόσχευση στοματικού βλεννογόνου, flaps κτλ.
 • Αντιμετώπιση συριγγίων ορθο-ουρηθρικών
 • Αντιμετώπιση αναστομωτικών στενωμάτων μετά από θεραπεία καρκίνου του προστάτη


Στην Ουρο-Γυναικολογία

 • Αντιμετώπιση χαλάρωσης του πυελικού εδάφους
 • Αντιμετώπιση εκκολπώματος γυναικείας ουρήθρας
 • Αντιμετώπιση εκτρόπιου γυναικείας ουρήθρας
 • Πλαστική γυναικείας ουρήθρας μετά από τραυματισμό
 • Αντιμετώπιση συριγγίων κύστεοκολπικών (ανοιχτή διακοιλιακή ή κολπική προσέγγιση)


Στο Πέος και στο Όσχεο

 • Πλαστική αντιμετώπιση τραύματος γεννητικών οργάνων
 • Πλαστική χειρουργική μετά από καρκίνο του πέους
 • Αντιμετώπιση συγγενών κυρτωμάτων του πέους ή της νόσου του Peyronie
 • Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος των γεννητικών οργάνων
 • Χειρουργική αποκατάσταση φίμωσης, υδροκήλης, σπερματοκήλης, κύστης επιδιδυμίδος κτλ.


Σχηματική εικόνα δημιουργίας μίας νέας ουροδόχου κύστης από λεπτό έντερο, το οποίο ανοίχθηκε στην μέση , τοποθετήθηκε σε σχήμα W και ραφτηκε το οπίσθιο τμήμα του.

Κάτω διακρίνεται το κομμένο τμήμα της ουρήθρας μετά την ριζική αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως. 


Σχηματική εικόνα του επόμενου από την προηγούμενη εικόνα χειρουργικού βήματος στην δημιουργία μίας ορθότοπης ειλεοκύστης κατά Hautmann.

Στο κάτω μέρος της εικόνας έχει γίνει η αναστόμωση ανάμεσα στην ουρήθρα και στην νεοκύστη και τοποθετήθηκε ένας καθετήρας, το πρόσθιο τοιχωμα της νεοκύστης συρράπτεται και τέλος οι ουρητήρες εμφυτεύονται δεξιά και αριστερά στο πάνω μέρος της νεοκύστης.