Ογκολογική Ουρολογία

  • Κυστεοσκοπική παρακολούθηση ασθενών με επιφανειακούς όγκους ουροδόχου κύστεως
  • Φωτοδυναμική Διάγνωση όγκων ουροδόχου κύστεως (Κυστεοσκόπηση με Hexvix) 
  • Εγχύσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ουροδόχο κύστη
  • Ορμονοθεραπεία και υποστηρικτική θεραπεία των οστών σε προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του προστάτη
  • Συνοδό ουρολογική παρακολούθηση και θεραπεία στα πλαίσια χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας

Αριστερά, εικόνα κατά την διαρκεία μίας κυστεοσκόπησης με συμβατικό λευκό φωτισμό, όπου δεν φαίνεται καμία ορατή βλάβη ύποπτη για καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως.
Δεξιά, κυστεοσκοπική εικόνα με φωτοδυναμική διάγνωση των όγκων της ουροδόχου κύστεως, όπου μετά από κατάλληλο φωτισμό και έκχυση μίας ειδικής ουσίας που προσλαμβάνεται εκλεκτικά από τα καρκινικά κύτταρα, αυτά χρωματίζονται κόκκινα και γίνονται εμφανή.