Ενδοουρολογία

  • Διουρηθρική θεραπεία όγκων και στενωμάτων της ουρήθρας
  • Διουρηθρική προστατεκτομή
  • Διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης
  • Διουρηθρική θεραπεία όγκων και στενωμάτων του ουρητήρα
  • Διουρηθρική ή και διανεφρική διαδερμική τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων
  • Διουρηθρική ή και διανεφρική διαδερμική αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα ή της πυελοουρητηρικής συμβολής
  • Διαδερμική αντιμετώπιση νεφρικών κύστεων
  • Ξηρομερίτης Μ. Ουρολόγος Λάρισα - Ενδοουρολογία