ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΠΛΕ ΦΩΤΟΣ

ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ .

Για τους ασθενείς που έχουν βιώσει το  πρόβλημα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης ή της υποψίας  γνωρίζουν καλά τι σημαίνει αυτή η απλή διαδικασία  της κυστεοσκόπησης.

Ουσιαστικά  κυστεοσκόπηση είναι η μια ιατρική πράξη όπου με ειδικά εργαλεία και μετά από τοπική (συνήθως ) ,γενική ή ραχιαία αναισθησία  μπορούμε να εισέλθουμε εντός της ουροδόχου κύστης και να παρατηρήσουμε το τοίχωμα της ή αλλιώς το βλεννογόνο της .

Το πιο σύνηθες αίτιο για το οποίο μπορεί να χρειαστεί να προβούμε σε κυστεοσκόπηση πέραν τον άλλον  εργαστηριακών και υπερηχογραφικών εξετάσεων είναι η ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ που αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά συμπτώματα για τον ασθενή .

Μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζαμε την κλασσική κυστεοσκόπηση λευκού φωτός  η οποία παραμένει χρήσιμη και αναγκαία και η οποία ούτως ή άλλως πρέπει να προηγείται  ,την οποία έρχεται σήμερα   να συμπληρώσει  η κυστεοσκόπηση μπλε φωτός  .

Η νέα αυτή κυστεοσκόπηση γίνεται παράλληλα με  τη χρήση ενός νέου σκευάσματος το οποίο επιτρέπει  στο μήκος κύματος του μπλε φωτός να αναδεικνύονται κάποια ευρήματα-αλλοιώσεις  που δεν μπορούν εύκολα να βρεθούν με τη κλασσική μέθοδο .Η ουσία αυτή η οποία χρησιμοποιείται πριν της κυστεοσκόπησης είναι το εξαμινολεβουλενικό υδροχλωρίδιο .

Με τη νέα μέθοδο αυτή που ουσιαστικά γίνεται μετά από την κυστεοσκόπηση του λευκού φωτός ,έχουμε καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια σε ότι αφορά ειδικές κατηγορίες καρκίνων (in situ) .

Σε έρευνες που γίνανε η κυστεοσκόπηση μπλε φωτός υπερέχει:

  • με ποσοστά 30% σε διηθητικούς καρκίνους της ουροδόχου κύστης
  • 67% σε διάγνωση καρκινωμάτων in situ(δεν είναι πολύ συχνό)
  • διάγνωση σε 29% των ασθενών 1 τουλάχιστον παραπάνω  Τα θηλώματος <<θήλωμα όχι επιθετικό>>
  • μπορεί να μας δώσει στοιχεία για επιπλέον βιοψίες ,οι οποίες θα παρθούν με κλασσικό λευκό φως .

Η νέα αυτή μέθοδο θα βοηθήσει τα μέγιστα ως συμπληρωματικό εργαλείο στην κλασσική κυστεοσκόπηση λευκού φωτός  .    

ΜΑΡΙΟΣ  Θ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ