Ριζική λαπαροσκοπική νεφρεκτομή (καρκίνος νεφρού).