Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή με διάσωση (αγγειονευρώδες δεμάτιο) των νεύρων της στύσης.