Στα πλαίσια της Επανορθωτικής Ανδρολογίας πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία επέμβαση επιμήκυνσης πέους.

  • Επιμήκυνση Πέους
  • Επιμήκυνση Πέους